Nedan kan du ladda ner dokumenten. För enkelhetens skull har vi sorterat dem i alfabetisk ordning, och namnet på dokumentet indikerar vilket språk det är skrivet på.

Arbetsmiljö policy  | Sv

Code of Conduct  | Eng

Code of Ethics  | Eng

Cookies Policy  | Sv

General Purchasing Conditions  | Eng

Hållbarhets policy  | Sv

Kvalitets policy  | Sv

Miljö Policy  | Sv

Policy för Konfliktmineraler  | Sv

Policy of Conflict Minerals  | Eng

Policy personuppgifter anställda  | Sv

Policy personuppgift intressenter  | Sv

Quality policy  | Eng