Helhetslösningar inom metallbearbetning och montering

Beredning, konstruktion och projektledning

På ITE Fabriks AB tillämpar vi ett projektbaserat arbetssätt för att säkerställa att varje steg i produktionsprocessen är välplanerat och effektivt. Vi arbetar aktivt med att hitta innovativa lösningar för att minimera materialåtgången och reducera antalet produktionssteg, vilket bidrar till både kostnadseffektivitet och hållbarhet. Genom nära samarbete med våra kunder identifierar vi tillsammans de mest optimala produktionslösningarna som uppfyller deras specifika behov och krav.

Våra erfarna team inom beredning, konstruktion och projektledning ser till att alla projekt hanteras med högsta precision och noggrannhet, från den initiala designfasen till den slutliga produktionen. Vi använder avancerade verktyg och teknologier för att skapa detaljerade konstruktioner och ritningar, vilket möjliggör en smidig övergång från koncept till verklighet.

Hållbarhet är en central del av vårt arbete, och vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan genom hela produktionskedjan. Detta innebär att vi väljer miljövänliga material och tekniker samt optimerar våra processer för att minska spill och energiförbrukning. Vårt engagemang för kvalitet, kundnöjdhet och miljömedvetenhet genomsyrar hela vår verksamhet, och vi arbetar ständigt för att förbättra och optimera våra processer för att leverera produkter av högsta kvalitet med minimal miljöpåverkan.

Pressning

På ITE Fabriks AB är vi stolta över vår avancerade maskinpark som består av både hydraulpressar och mekaniska pressar. Våra hydraulpressar har en imponerande presskraft upp till 750 ton, medan våra mekaniska pressar täcker ett intervall från 50 ton till 800 ton, med det största pressbordet på 3500×1800 mm. Denna mångfald av pressar gör det möjligt för oss att hantera ett brett spektrum av produktionsbehov och att arbeta med metalliska material i tjocklekar från 0,1 mm till 10 mm.

Flera av våra pressar är utrustade med haspel och riktverk, vilket möjliggör effektiv coilmatning av material direkt till pressen och verktygen. Detta säkerställer en hög grad av precision och effektivitet i vår produktionsprocess. Vi erbjuder även kantbockning i vår kantpress, vilket ytterligare breddar vårt tjänsteutbud och gör det möjligt för oss att leverera komplexa och högkvalitativa detaljer.

Vi arbetar ständigt med att optimera våra processer för att minska materialspill och energiförbrukning. Vi strävar efter att använda miljövänliga metoder och tekniker för att minimera vår miljöpåverkan. Genom att kombinera avancerad teknik med vårt dedikerade fokus på kvalitet och hållbarhet, kan vi säkerställa att våra pressade produkter inte bara uppfyller utan överträffar våra kunders förväntningar.

Svetsning

Vi erbjuder både robotiserad och manuell svetsning för att möta olika kundbehov och projektkrav. Våra avancerade robot stationer möjliggör hög precision och effektivitet, vilket är särskilt fördelaktigt vid stora serier och komplexa svetsuppgifter. Samtidigt ger vår manuella svetsning oss flexibiliteten att hantera mindre serier och specialanpassade detaljer med hög precision och kvalitet.

Våra pressade detaljer svetsas samman till kompletta produkter, och vi kan även punktsvetsa bland annat svetsmuttrar enligt kundens specifikationer och önskemål. Denna mångsidighet gör att vi kan erbjuda skräddarsydda lösningar som uppfyller de höga krav som ställs inom olika industrisektorer.

Även här så arbetar vi kontinuerligt med att förbättra våra svetsprocesser för att minska energiförbrukning och utsläpp i linje med vår miljöpolicy och hållbarhet.

Vårt team av erfarna svetsare och tekniker säkerställer att varje produkt som lämnar vår fabrik är av högsta kvalitet och uppfyller alla relevanta standarder och specifikationer.

Sammansättning

En betydande del av vår verksamhet består av vidareförädling av produkter genom både automatiskt och manuellt monteringsarbete. Vi erbjuder kundanpassande monteringslösningar som är utformade för att uppfylla våra kunders specifika behov och krav. Vår moderna monteringsavdelning är utrustad med all nödvänlig teknik som möjliggör effektiv montering av komponenter till önskad produkt.

Våra monteringsstationer är designade för hög produktivitet och noggrannhet, särskilt vid stora produktionsvolymer. Dessa bestyrs med både automatiserade stationer, men även manuell montering, beroende på projektets natur.

Oavsett metod så arbetar vårt erfarna team med högsta noggrannhet och hela tiden med kvalitetsinsyn genom hela monteringsprocessen.

Vi arbetar även aktivt med att reducera avfall och optimera resursanvändningen i våra monteringsprocesser.

Genom vårt engagemang för kvalitet och hållbarhet säkerställer vi att varje monterad produkt som lämnar vår fabrik uppfyller de högsta standarderna och levereras enligt våra kunders specifikationer och önskemål.

Mätning

ITE Fabriks AB har avancerad mätutrustning som är central i vår kvalitetskontroll och produktutveckling. Våra mätningar utförs noggrant och precist i samband med nytillverkning av verktyg och prototyper samt under hela produktionsprocessen.

Vi säkerställer att alla produkter uppfyller de strikta krav och specifikationer som våra kunder förväntar sig. Vår mätutrustning och våra tekniker är kapabla att hantera komplexa mätningar och kontroller, vilket möjliggör en hög nivå av noggrannhet och tillförlitlighet.

Genom att kontinuerligt investera i den senaste mättekniken kan vi garantera att våra produkter håller högsta möjliga kvalitet och att våra produktionsprocesser är så effektiva som möjligt. Vår mätavdelning är bemannad med erfarna och kompetenta medarbetare som arbetar proaktivt för att identifiera och lösa eventuella avvikelser i tid, vilket minskar spill och ökar produktionskvaliteten.

Verktygstillverkning

Vi har egna konstruktörer som arbetar med det avancerade CAD-programmet Inventor, vilket möjliggör detaljrik och precis verktygsdesign. Vår verktygs- och underhållsavdelning är fullt utrustad för att hantera både nyproduktion och reparationer samt förebyggande underhåll av verktyg.

Vår maskinpark inkluderar trådgnistar, CNC-fräsar, svarvar och planslipar, vilket ger oss kapaciteten att tillverka och underhålla verktyg med högsta noggrannhet och kvalitet.

Genom att kombinera vår tekniska expertis med moderna tillverkningsmetoder kan vi leverera verktyg som inte bara är hållbara och effektiva, utan också optimerade för våra kunders unika behov. Vårt team arbetar kontinuerligt proaktivt med att förbättra och förnya våra processer så att vi alltid levererar verktyg av högsta kvalitet.