Mångårig erfarenhet inom Plåt, Formning och Verktyg.

En mångsidig legotillverkare med egen verktygsverkstad

ITE är en komplett leverantör med lång erfarenhet av enkla och komplexa plåtkomponenter med högt ställda krav på kvalitet, leveranssäkerhet och flexibilitet. Vi erbjuder en komplett process från utveckling av produkten fram till ett logistikupplägg som anpassats till kundens önskemål. Allt för att gynna kundens konkurrenskraft.

Verktyg

Vi arbetar med erfarenhet och noggrannhet inom verktygs- och underhållsavdelningen

Produktion

Från enkla plåtdetaljer till komplexa konstruktioner med fokus på kvalitet och hållbarhet

Sammansättning

Över 50 års erfarenhet av högkvalitativ produktion för fordonsindustrin, energisektorn och mer, med fokus på hållbarhet och precision.

Logistik

Vi har utvecklat en effektiv logistik och hållbar leverans med långa traditioner och erfaren personal för att möta våra kunders behov, i en proaktiv och responsiv arbetsmiljö.

Våra värdeord

Genom våra långa traditioner så har vi utvecklat en hållbarhet och värdegrund som genomsyrar vår företagsamhet

Omtanke

Engagemang, jämlikhet och respekt på arbetsplatsen
 • Vi är engagerade, vilket innebär att alla vill och får vara med.

 • Vi accepterar inte kränkande beteende, särbehandling eller diskriminering.

 • Vi arbetar för jämlikhet och jämställdhet på arbetsplatsen.

 • Vi är positiva, nyfikna och intresserade av att anta nya utmaningar.

 • Vi bryr oss utöver våra direkta arbetsuppgifter och medarbetaren är vår nyckel till framgång.

Säkerhet

Förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete för trygghet och hälsa
 • Vi är måna om att förebygga alla former av ohälsa och olycksfall.

 • Skada eller ohälsa orsakad av eller på arbetet ser vi som ett misslyckande.

 • Vi skall kunna arbeta i en trygg och säker miljö med ett bra arbetsklimat.Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas förebyggande och systematiskt.

 • För att uppnå en god arbetsmiljö är vi lyhörda, hjälpsamma och öppna för förändringar där alla bemöts med tillit o respekt.

Kvalite

Professionalism och kvalitet för kundnöjdhet och framgång
 • Vi är professionella, vilket innebär att vi i varje situation håller det vi lovat.

 • Vår främsta framgångsfaktor med kvalitetsarbetet är nöjda kunder.

 • Företagets namn ska vara förknippat med hög kvalitét vad gäller personal, produkter och tjänster.

 • Vi är kompetenta, förbereder oss, och arbetar faktabaserat. Vi är proaktiva och ger besked.

Miljö

Kontinuerlig förbättring och hållbarhet genom effektiv resursanvändning
 • Vi arbetar ständigt med att förbättra verksamhetsledningssystemet, vår miljöprestanda och förebygga föroreningar för att kunna nå en miljömässigt hållbar verksamhet.

 • Vår största miljöpåverkan kommer från förbrukning av energi och råmaterial.

 • Vi arbetar oavbrutet vidare med att minska verksamhetens energiförbrukning, effektivisera materialförbrukningen samt att minska förbrukningen av processoljor med fokus på lösningsmedel.

 • Genom ett aktivt arbete via vår interna miljögrupp skapas medvetenhet och engagemang kring verksamhetens miljöarbete för alla våra medarbetare oavsett befattning.